Advocatenkantoor Nass

Bijstand en bezit van een vennootschap

Een limited, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde rechtspersoon, heeft in Nederland, mede als gevolg van eisen die aan het oprichten van een bv werden gesteld, jaren lang een functie gehad als een eenvoudige rechtsvorm om een onderneming of vermogen in Nederland in een rechtspersoon onder te brengen. Het “hebben” (als directeur en/of aandeelhouder) van een dergelijke rechtspersoon kan gevolgen hebben voor het recht op bijstand. Het moet gemeld worden, d.w.z. De gemeente moet ermee bekend zijn en dat moet zo nodig kunnen worden bewezen. Daarnaast moet voor iedere onderneming een financiële administratie worden gevoerd en jaarrekeningen worden opgemaakt. Dat wordt niet anders als ... Lees verder>>

Beschikbaarheid voor arbeid

Op een sollicitatiegesprek zeggen dat je maar een beperkt aantal uren per week kan werken, kan leiden tot een maatregel, lees: tijdelijke uitsluiting van bijstand. Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Daarnaast kan ik u misschien helpen als u dringend woonruimte nodig hebt en op een wachtlijst van een of meer woningcorporaties staat, maar niet wordt geholpen.

Geen gewone huurzaken.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>

In de bijstand wat nu?

In de bijstand. Het betekent rond komen van een minimaal inkomen en onderworpen worden aan een woud van regels en controlemaatregelen. Hoe overleef je het? Waar moet je op letten?

Let op: de sociale dienst wil niet dat je dit weet.

Lees verder>>