Advocatenkantoor Nass

8 mei 2019

Kamerhuur en bijstand

Wat door betrokkenen gezien wordt als kamerhuur kan met betrekking tot een bijstandsuitkering gezien worden als een gezamenlijke huishouding (samenwonen) en gevolgen hebben voor de uitkering. Niet melden daarvan kan ook gevolgen hebben.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:944

Permanente link

2 mei 2019

Huisbezoek, bankafschriften, waterverbruik

Zoals bekend kan de gemeente , als bijstand is aangevraagd of als de uitkering al is toegekend, dus als u de uitkering ontvangt,op ieder moment verlangen dat bankafschriften over een voorbije periode worden overgelegd. Als van de bankrekening bijna alleen vaste lasten worden betaald en bijna geen contante opnames gedaan die zijn te herleiden naar kosten voor levensonderhoud en vrijwel niet gepind is voor voor boodschappen, kleding of verzorgingsartikelen, kan dat aanleiding geven over de vraag hoe betrokkene in zijn levensonderhoud heeft voor zien of anderszins over de juistheid van de verstrekte inlichtingen. Dit kan een reden zijn om te twijfelen aan de juistheid van de verstrekte gegevens.

De gemeente kan ook gegevens over het elektriciteit, gas- en waterverbruik en de hoeveelheid aangeboden afval opvragen omdat deze een indicatie vormen voor de beantwoording van de vraag of en, zo ja, hoeveel personen op een adres woonachtig zijn, wat van belang is voor het recht op bijstand.

Als het waterverbruik aanzienlijk lager is dan het gemiddelde waterverbruik bij alleenstaanden, kan dat een indicatie zijn dat een reden zijn om te twijfelen aan de juistheid van de verstrekte gegevens.

De gemeente kan altijd een onaangekondigd huisbezoek afleggen. Als de gemeente redenen heft om te twijfelen aan de juistheid van de verstrekte gegevens, en de burger dit huisbezoek niet toestaat, kan de gemeente de bijstand intrekken op grond dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:335

Permanente link

17 april 2019

Leningen en bijstand

Houd er rekening mee dat geleende bedragen gelden als inkomsten en op de bijstandsuitkering in mindering komen. Dat ze terugbetaald moeten worden verandert daar niets aan.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:321

Permanente link

17 april 2019

Stortingen op bankrekening zoon

Ook stortingen op bankrekeningen van minderjarige kinderen voorafgaand aan een aanvraag kunnen leiden tot problemen bij het verkrijgen van een bijstandsuitkering.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:359

Permanente link

15 april 2019

Bijstand aanvragen? Niet eerst gaan lenen!

Betrokkene had alvorens bijstand aan te vragen geld geleend van vrienden en kennissen. Dit leidde tot stortingen en bijschrijvingen op een bankrekening die niet konden worden verantwoord. Daarom werd de aanvraag om bijstand afgewezen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:516

Permanente link

15 april 2019

Geen eigen brievenbus

Betrokkene had geen eigen brievenbus. Daardoor raakte er wel eens post weg. Betrokkene had twee oproepen om op een gesprek te verschijnen niet ontvangen en was daardoor niet verschenen. Dit heeft ertoe geleid dat de bijstandsuitkering van betrokkene is ingetrokken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:385

Permanente link

9 april 2019

Kasstortingen

Kasstortingen op een bankrekening voorafgaand aan een aanvraag kunnen een grond opleveren om een aanvraag om bijstand af te wijzen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:320

Permanente link

2 april 2019

Niet overleggen bewijsstukken om psychische of medische redenen

Psychische en medische redenen worden zelden aanvaard als reden waarom een persoon die bijstand ontvangt niet in staat was stukken waar de gemeente om heeft gevraagd, over te leggen of niet in staat was op een afspraak te verschijnen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:847

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:420

Permanente link

2 april 2019

Bankafschriften

Hier een geval waarin de CRvB erkende dat een persoon die bijstand had aangevraagd niet over bepaalde bankafschriften kon beschikken en de gemeente het verstrekken van bijstand niet op grond van het niet overleggen van die bankafschriften mocht weigeren.

Omdat betrokkene op die bankrekening langdurig rood stond, heeft de ABN AMRO-bank in 2011 door deurwaarder Dekker beslag laten leggen onder haar toenmalige werkgever, de bankrekening geblokkeerd en deze vanwege de openstaande schuld in handen gegeven van incassobureau Lindorff. Appellante had haar stelling onderbouwd met een brief van Dekker van 27 april 2011 met daarbij een verklaring derdenbeslag, een stuk van de ABN AMRO-bank, getiteld ‘Raadplegen totaaloverzichten contracten’ van 6 april 2016, waarin de naam Lindorff wordt vermeld en een brief van het incassobureau Lindorff van 19 juli 2017 met betrekking tot de bankrekening. In deze brief wordt aan appellante meegedeeld dat de vordering op dit moment nog € 1.289,19 bedraagt en dat vanaf 23 december 2007 geen dagafschriften meer zijn aangemaakt met een correct saldo. Appellante had hiermee aannemelijk gemaakt dat zij niet over bankafschriften van de bankrekening beschikte dan wel kon beschikken.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:833

Permanente link

29 maart 2019

Bankafschriften

Hoewel de belastingdienst meekijkt op alle bankrekeningen en informatie over verzwegen bankrekeningen de gemeente vaak via de belastingdienst bereikt, zijn bankafschriften geen bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens en kunnen deze dus niet worden verkregen uit bij ministeriële regeling aangewezen administraties.

Daarom mag een gemeente een aanvraag om bijstand buiten behandeling stellen als niet alle verlangde bankafschriften zijn overgelegd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:953

Permanente link

Archief