Advocatenkantoor Nass

9 april 2019

Kasstortingen

Kasstortingen op een bankrekening voorafgaand aan een aanvraag kunnen een grond opleveren om een aanvraag om bijstand af te wijzen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:320